Kleurslagen bij Saksische kroppers

Wit
Zwart
Isabel
Rood
Geel
Zilver

Blauw met zwarte banden
Blauw zonder banden
Blauw gekrast
Gemehlicht
Gelercht

Zwart met witte banden
Rood met witte banden
Geel met witte banden
Blauw met witte banden

de niet erkende kleurslagen

Saksische kroppers zijn erkend in een 15-tal kleurslagen. Ze komen voor in de meest populaire kleuren maar ook in enkele kleuren die eigen zijn aan het ras. Uit de standaard hebben we onthouden dat de Saksische kropper een éénkleurige vogel is die naast de banden of de gekraste vleugelschilden en de brede zwarte of donkere band in de staart over geen enkele eender welke tekening beschikt.

Kleurslagen die veelvuldig gekweekt worden zijn: wit, zwart, rood, geel, blauw met zwarte banden, blauw gekrast en isabel.

Kleurslagen die sporadisch gekweekt worden zijn: blauw zonder banden, gemehlicht, gelercht, zilver en alle kleurslagen met witte banden (isabellen niet meegerekend).