Saksische kropper gemehlicht

Gemehlicht is net zoals gelercht een typische kleurslag bij Saksische kroppers die maar sporadisch gefokt wordt. Het is een minder bekende kleurslag.

Je kunt de kleur omschrijven als een mengsel van grijsblauw met geel. Gemehlichten hebben 2 donkere vleugelbanden en dragen een donkere brede band in hun staart. Typisch is ook een bronsachtige schijn op de borst.

Het standaardniveau van de gemehlichten was midden jaren ’90 van matige tot goede kwaliteit. De meeste dieren hadden een te korte beenlengte en te brede beeninplanting. De voetbevedering was van matige kwaliteit. Het blaaswerk was voldoende. Kruisen, is niet eenvoudig. Je moet hierin je weg zoeken en wat geluk hebben.

Toch bestaan er anno 2003 mooie exemplaren. Vooral in type en stand zijn de dieren erop vooruit gegaan.

 Bruinzilver
  • Kleurslag: Bruinzilver
  • De Saksische kropper gemehlicht (M/O)
 Bruinzilver
  • Kleurslag: Bruinzilver
  • De Saksische kropper gemehlicht (V/O)Foto: VDT Keulen 2003
 Bruinzilver
  • Kleurslag: Bruinzilver
  • De Saksische kropper gemehlicht (M/O)Foto: VDT Keulen 2003