Saksische kropper blauw zonder banden

Voor algemeenheden betreffende de blauwe kleurslag ga naar pagina 'blauw met zwarte banden'. De Saksische kropper is een van de weinige rassen waar deze kleurslag in voorkomt. De blauwe Saksische kroppers zonder banden komen maar sporadisch voor.

Het belangrijkste kenmerk bij deze duiven is het ontbreken van de zwarte vleugelbanden. Voor de rest zijn zij net als hun blauwe soortgenoten met zwarte banden. De staart heeft namelijk zijn zwarte band wel behouden.

Volgens het boekje kunnen ongebande jongen geboren worden uit zwartgekraste, donkerblauwgekraste, gekraste en uit gebande. Dit komt echter zeer zelden voor. Blauw zonder banden fok je best door ongebande exemplaren onderling te koppelen. Zij brengen dan trouwens enkel ongebande exemplaren voor. Toch is het aangeraden om met blauwe dieren met zwarte banden te kruisen wil je het standaardniveau op hoger niveau brengen.

Het standaardniveau van de blauwe Saksische kropper zonder banden ligt dus beduidend lager dan die van zijn blauwe soortgenoot met zwarte banden. Het gros van de dieren zijn van matig niveau. Er zijn maar weinig dieren en fokkers met als gevolg dat het standaardniveau maar traag in positieve lijn vooruit gaat.