Saksische kropper blauw


De Saksische kropper blauw (V/O) met
zwarte banden behoort tot de top!

Blauw is de oudste kleur der duiven. De voorvaderen van de duiven waren blauw gekleurd. Blauw komt zeer frequent voor, praktisch bij alle duivenrassen. Bij de Saksische kropper onderscheid men 3 erkende kleurslagen, blauw met zwarte banden, blauw zonder banden en de blauw gekraste (ook gehamerde of geschelpte genoemd). Het blauw is grijsachtig gekleurd en komt voor in zowel lichte als donkere tinten. De dieren hebben allen een mooie groene en purpere metaalglans.


Saksische kropper blauw gekrast.

Naast de erkende kleurslagen zijn er nog enkele variëteiten die men enkel gebruikt voor de fok. Zo heb je de zwartgekraste. Zij zijn vaak zo donker van tekening dat het blauw van het vleugelschild of de staart vrijwel geheel is verdwenen. Door te koppelen aan blauw met zwarte banden worden vaak mooie gekraste geboren.

Bij donkerblauwgekrast is het blauw op de vleugelschilden meer zichtbaar en ligt de schelptekening meer open. Naast de zwart- en donkerblauwgekraste zijn er tal van andere gekraste vogels in allerlei variaties van licht tot donker, van open tot bijna gesloten schelptekening.

Belangrijk om weten is dat indien je blauwe Saksische kroppers gaat kweken er enkele factoren zijn waarmee je best rekening kunt houden:

De blauwe Saksische kroppers (om het even in welke variëteit en met uitzondering van blauw zonder banden) kunnen als typedier doorgaan. Zij beantwoorden bijna volkomen aan het ideaalbeeld. Naar mijn mening kunnen fokkers die andere kleurslagen kweken zich baseren op de blauw gekleurde exemplaren, ze kunnen de blauwe vogels als voorbeeld nemen. Voor de meeste fokkers van Saksische kroppers is de blauwe (en de zwarte) vogel dan ook de hoogste in rang.

Op tentoonstellingen kapen de blauwe Saksische kroppers vaak de hoogste prijzen in de wacht. Vaak gaan de duivinnen met deze eer lopen. Ze zijn vaak zeer slank en halen het daarom van hun mannelijke soortgenoten. Midden jaren ‘90’ en nog steeds tref je blauwe Saksische kroppers aan van uitmuntende kwaliteit.


Saksische kropper blauw met zwarte banden.
Fokker/eigenaar: J. Croes

Blauw met zwarte banden

Blauw met zwarte banden is een veel voorkomende kleurslag bij duiven. Vooral vlieg- of postduiven komen frequent voor in deze kleurslag. Bij deze kleurslag zijn de twee vleugelbanden zwart en draagt de staart een mooie brede, zwarte band over alle pennen.

Het blauw verschilt van lichte tot donkere tinten en van vogel tot vogel. De donkere exemplaren zijn niet zo opvallend als deze met een lichtere kleurtint. Dit is omdat de zwarte banden minder opvallen bij de donkere exemplaren. De donkere exemplaren daarentegen beschikken wel over een meer opvallende groen- en purperglans in de hals en op de borst.

De fouten die al eens voorkomen zijn o.a. Maar 1 zwarte vleugelband, de voetbevedering die een splitsing vertoont, een open rug e.a.

Het standaardniveau van de blauwe Saksische kroppers met zwarte banden is in het algemeen van zeer goede tot uitmuntende kwaliteit. Ze vallen op door hun fraaie beenlengte en beenstand. Het slanke figuur met mooie evenredige ballon geeft het dier een aparte charme. Ook de voetbevedering is van hoge kwaliteit.

Uit een stam van bijvoorbeeld 4 à 5 koppels goede vogels vallen jaarlijks wel enkele uitmuntende exemplaren. Deze jonge vogels fok je het jaar daarna terug onderling aan elkaar. Je moet echter oppassen voor een te intensieve inteelt. Na een aantal jaren kan men dan te maken krijgen met euvelen zoals slechte bevruchting en slecht opgroeien van de jongen. Ook het gevoeliger worden voor bepaalde ziekten is een factor die vaak voorkomt bij te veel inteelt.

 Blauw zwartgeband
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Geslacht: Man Oud
 • Predikaat: 96p
 • Eigenaar: Jef Croes
Saksische kropper Blauw zwartgeband
 • Ras: Saksische kropper
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Geslacht: Vrouw Oud
 • Predikaat: 95p
 • Eigenaar: Jef Croes
Saksische kropper Blauw zwartgeband
 • Ras: Saksische kropper
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Geslacht: Vrouw Oud
 • Predikaat: 96p
 • Plaats: VDT Keulen 2003
Saksische kropper Blauw zwartgeband
 • Ras: Saksische kropper
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Geslacht: Man Oud
 • Plaats: VDT Keulen 2003
Saksische kropper Blauw zwartgeband
 • Ras: Saksische kropper
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Geslacht: Man Oud
 • Plaats: VDT Keulen 2003