Saksische kropper niet erkende kleurslagen

Niet erkende kleurslagen

Behalve de erkende kleurslagen komen nog een tal van andere kleurslagen voor. Zij zijn vaak ontstaan door kruisingen van verschillende kleurslagen onderling, bijvoorbeeld rood met blauw of zwart met geel al dan niet met een ander ras.

Je kunt zowat alle kleurslagen met elkaar koppelen. Eerlijk gezegd heeft dit niet altijd zijn nut. In sommige gevallen kan je verrassend mooie resultaten krijgen, in andere gevallen kleurslagen die soms alles behalve een streling voor het oog zijn. Hierna volgen enkele voorbeelden van mogelijke resultaten uit paringen van duiven met verschillende kleurslag:

Als je zulke kruisingen toepast, zul je zeker merken dat deze bastaardjongen veel vlugger geslachtsrijp en vitaler zijn dan de geborenen uit de oorspronkelijke stam.

Enkel om typeverbeteringen bij een bepaald ras te verkrijgen, kan je proberen om kruisingen toe te passen. Om een goede intensieve kleur te verkrijgen moet je het zeker niet doen. Hier geldt de regel dat verdunningen enkel gekruist worden met hun hoofdkleuren (bijvoorbeeld Geel met rood).