Saksische kropper gelercht

Gelerchte Saksische kroppers hebben dezelfde kleurslag als hun gemehlichte soortgenoot. Je kan de kleur omschrijven als een mengsel van grijsblauw met geel. Gelerchten hebben een donker gekleurd gekrast vleugelschild en dragen een donkere brede band in hun staart. Typisch is ook de bronsachtige schijn op de borst. Zij komen net als hun kleurgenoot de gemehlichten maar sporadisch voor.

Het standaardniveau van de gelerchten was midden jaren ’90 van matige tot goede kwaliteit. De meeste dieren hadden een te korte beenlengte en te brede beeninplanting. De voetbevedering was van matige kwaliteit. Het blaaswerk was voldoende. Kruisen, is niet eenvoudig. Je moet hierin je weg zoeken en wat geluk hebben. Zelf fokte ik ooit de mooiste gelechten uit een gele Saksische kropper doffer x een geelbonte Engelse kropper duivin. Zie ‘kruisingen bij Saksische kroppers’.

Toch bestaan er anno 2003 mooie exemplaren. Vooral in type en stand zijn de dieren erop vooruit gegaan.

 Bruinzilver Gekrast
  • Kleurslag: Bruinzilver Gekrast
  • De Saksische kropper gelercht (M/O)Foto: VDT Keulen 200
 Bruinzilver Gekrast
  • Kleurslag: Bruinzilver Gekrast
  • De Saksische kropper gelercht (M/O)Foto: VDT Keulen 200
 Bruinzilver Gekrast
  • Kleurslag: Bruinzilver Gekrast
  • De Saksische kropper gelercht (V/O)Foto: VDT Keulen 200
 Bruinzilver Gekrast
  • Kleurslag: Bruinzilver Gekrast
  • De Saksische kropper gelercht (V/O)