Het Duivenjaar

Het duivenjaar kan ingedeeld worden in 3 seizoenen namelijk de kweekperiode, de rust- en ruiperiode en de tentoonstellingsperiode.

De kweekperiode is ongetwijfeld zowel voor de duiven als voor de fokker de meest boeiende en belangrijkste van de drie. Daarbij is de kweekperiode ook de meest vermoeiende omdat deze van onze dieren de meeste energie opslorpt. Zowel de duiven als de fokker zijn druk in de weer om deze periode tot een goed einde te brengen. Toch loopt niet altijd alles van een leien dakje want het ene fokjaar is het andere niet. Een succesvol kweekseizoen hangt dan ook af van verschillende factoren. Zo speelt het weer, het uitblijven van ziekten en andere euvelen maar nog meer een degelijke en correcte verzorging van onze dieren een zeer belangrijke rol. De kweekperiode loopt bij de meeste fokkers van begin maart tot einde juli.

De rust- en ruiperiode vangt begin juli - augustus aan en kan duren tot eind oktober. Ook in deze periode vragen onze dieren extra aandacht want het is onontbeerlijk dat ze ongeschonden door deze periode geraken. In deze periode dienen allerhande voorbereidingen en handelingen te gebeuren. Zo dienen je dieren tijdig gekuurd en gevaccineerd te worden tegen allerhande ziekten en kwalen zodat zij op volle kracht het komende tentoonstellings- en het daarop volgende kweekseizoen kunnen aanvatten. De dieren die deze periode goed doorkomen staan garant voor een verdere succesvolle opbouw van onze duivenkolonie.

De tentoonstellingsperiode start midden september - begin oktober en loopt tot eind december - midden januari. Tentoonstellingen vergen veel meer energie van onze dieren dan dat sommige fokkers denken. Verplaatsingen, het wennen aan telkens weer een nieuwe omgeving, de vele bezoekers, ... brengt allemaal toch enige stress voor je dieren met zich mee. Je ziet het vaak aan je dieren tijdens de laatste dag van de tentoonstelling. Ze liggen vaak uitgeput in de kooi want ze hebben zich 4 à 5 dagen volledig moeten geven.

Na de tentoonstellingsperiode krijgen je dieren nog enkele weken de tijd om van dit alles te bekomen om zo extra uitgerust de kweekperiode te kunnen starten.

Niet alle fokkers respecteren de begin- en eindperiode van deze 3 seizoenen. Sommigen beginnen reeds in december met de koppelingen en stoppen reeds in juni. Anderen starten pas in april en stoppen pas in september. Je moet zelf maar uitmaken wat het beste is.

Indien u wenst volgt hier een uitgebreide toelichting van deze drie seizoenen:

De kweekperiode
De rust- en ruiperiode
De tentoonstellingsperiode