Gentse kropper Dominicanen

De dominicanen zijn de populairste Gentse kroppers. Deze variëteit is een typische kleurslag bij Gentse kroppers. Zij worden ook wel preekheren genoemd. De dominicaan is het uithangbord van het ras. Op oude tekeningen of prenten staan dan ook vaak dominicanen afgebeeld.

Bij een dominicaan is de kop, een deel van de hals en de keel zuiver wit, goed afgetekend door een lijn die doorloopt tot op 3 cm van de kopinplanting op de hals en tot op 4 cm van de ogen. Deze lijn daalt tot ongeveer tot het midden van de ballon en vormt alzo een volle witte cirkel. De vleugels, de stuit en het onderlijf (voetbevedering en gierhakken), en de onderstaart in driehoekvorm (visstaart) zijn smetteloos wit. Het gekleurde deel staat in sterk contrast met het witte deel. Het gekleurde deel omvat een deel van de hals en schouders dat verder loopt tot op de rug in zadelvorm. Ook de staart is volledig gekleurd. Dominicanen hebben donkere ogen met witte of licht roosachtige oogranden. Ook de bek en nagels zijn wit of roosachtig.

Het fokken van dominicanen is niet eenvoudig door het feit dat de tekening niet vast te leggen is. Dit brengt met zich mee dat er bij het nageslacht veel ‘afval’ zit waarmee je niet kan exposeren (mistekend of mismarked). Perfect getekende exemplaren lopen daarom niet dik maar worden wel geprezen op elke show tenminste als de vogels ook aan de andere standaardvereisten voldoen.


Hierboven: aquarel van dominicanen in de kleurslagen zwart, geel en rood ten huize Graafmans.

Hiernaast: Fraai schilderij op doek geschilderd door L. Caris. Dit doek werd aan de familie Graafmans als dank aangeboden voor het vele werk en gastvrijheid op de tot nu toe gehouden clubdagen. De dominicanen in zwart, geel en rood zijn levensechte dieren van de heer A.Graafmans nageschilderd!