Gentse kropper Dominicaan roodzilver

Ook Zandvaal genoemd

Is een minder populaire en zeer zeldzame kleurslag. De kleur varieert van een blauwachtige tot zilverachtige roomkleur met in de hals en op een deel van de ballon een roodvioletachtige schijn.

Door zijn zeldzaamheid herbergt deze kleurslag anno 2003 praktisch geen fokkers en fokdieren. Bij de bestaande dieren ligt het standaadniveau van matig tot goed.

 Dominicaan Roodzilver
  • Kleurslag: Dominicaan Roodzilver
  • Geslacht: Man Jong
  • Eigenaar: Ad Graafmans