Gentse kropper Dominicaan dun

Ook Leverkleurig genoemd

Is een minder populaire en zeldzame kleurslag. Leverkleurig is de verdunde vorm van zwart. Het lijkt wel op een mengsel van koffie met melk. Dunkleurige dieren hebben in de hals een roodachtige glans.

Door zijn zeldzaamheid herbergt deze kleurslag anno 2003 praktisch geen fokkers en fokdieren. Leverkleurige dieren die geboren worden uit zwart x zwart zijn altijd duivinnen. Leverkleurige dieren worden sporadisch geboren uit kruisingen zwart x rood. Het standaardniveau bij dun is matig tot goed.

 Dominicaan Dun
  • Kleurslag: Dominicaan Dun
  • Eigenaar: Serge Paschke
 Dominicaan Dun
  • Kleurslag: Dominicaan Dun
  • Eigenaar: Serge Paschke