Geslachtsrijpheid


Jong koppel Gentse kroppers, nog niet
geslachtsrijp, maar al wel actief bezig.

Vooraleer je met je dieren kan beginnen fokken, moeten zij geslachtsrijp zijn. Wanneer zijn nu onze duiven geslachtsrijp? Dit varieert van duif tot duif en van ras tot ras. Het tijdstip waarop de duivinnen aanvangen met het leggen van de eieren kan sterk variƫren. De geboortedatum speelt hierbij een grote rol. Het ene ras is ook veel vroeger geslachtsrijp dan het andere en tenslotte kan ook de afstamming een rol spelen. Rassen zoals postduiven, oud-Hollandse capucijnen, kaalbenige kleurduiven en verschillende tuimelaarrassen zijn vroegrijp. Zij hebben een ontwikkelingstijd van 160 tot 180 dagen nodig. De Gentse-, Saksische- en Engelse kropper behoren tot de laatrijpe rassen. Zij doen er 200 tot 230 dagen over om geslachtsrijp te worden. Dit geldt zowel voor de duivinnen als voor de doffers van deze rassen.

De jongen die geboren worden in de maanden april en mei gaan in 't algemeen het vroegst aan de leg. De jongen geboren tussen mei-oktober en november-maart hebben 1,5 tot 2 maanden langer nodig. Vanaf het moment dat je duiven geslachtsrijp zijn, kan je ze gebruiken voor de kweek. Het speelt geen rol of zij volwassen en/of uitgeruid zijn. Zij zijn goede kwekers die op hun beurt vroegrijpe jongen zullen voortbrengen.


Oudgediende 11-jarige doffer,
zeer fors, maar bevrucht helaas niet meer.

Bij de geslachtsrijpheid kan ook het jaar waarin de duiven geboren worden een rol spelen. Er zijn jaren dat alle jonge vogels zeer vroeg geslachtsrijp zijn. Andere jaren duurt het een eeuwigheid voor zij aan de gang komen. Je kan het vergelijken met de jaren waarin veel onbevruchte eieren worden gelegd en broedsels mislukken door welke oorzaken dan ook.

Hoelang onze dieren teelbaar blijven, is moeilijk te zeggen. Ook dit verschilt van duif tot duif en van ras tot ras. Postduiven, tuimelaars, kleurduiven en vleesduivenrassen bereiken de hoogste ouderdom en blijven het langste vruchtbaar. Goede gemiddelden zijn 8 tot 10 jaar. Grote kropperrassen, meeuwen, raadsheren, enz. halen hoogstens 6 tot 8 jaar. Toch zit er bij mij op het duivenhok een doffer (Gentse kropper) die op 9-jarige leeftijd nog steeds voortreffelijk kweekt.

Bij alle rassen zijn de doffers 2 tot 3 jaar langer teelbaar dan de duivinnen. Toch bereiken weinigen een hoge leeftijd omdat zij reeds eerder het veld moeten ruimen voor meer productievere jongen. Het is wel vereist dat ze van betere of dezelfde kwaliteit zijn dan hun ouders. Je verwacht van de jonge dieren dat ze het nog beter doen dan hun ouders. Ze zijn een nieuwe uitdaging voor het volgende kweekseizoen.