Gentse kropper Witlap Geelzilver Gekrast

Is een minder populaire en zeer zeldzame kleurslag. De kleur varieert van een geelachtige tot zilverachtige roomkleur met in de hals en op een deel van de ballon een donkergele glans. De banden en schelptekening (licht, regelmatig of donker) op het vleugelschild zijn scherpgeel van kleur. De ogen zijn driekleurig met witte oogranden. De bek en nagels zijn bleek hoornkleurig.

Door zijn zeldzaamheid herbergt deze kleurslag anno 2003 praktisch geen fokkers en fokdieren. Het standaardniveau is daarom laag.