Gentse kropper Witlap Dun

Is een minder populaire en zeer zeldzame kleurslag. Leverkleurig is de verdunde vorm van zwart. Het lijkt wel op een mengsel van koffie met melk. Dunkleurige dieren hebben in de hals een roodachtige glans. De ogen moeten driekleurig zijn met grijze oogranden. De bek en de nagels zijn donker hoornkleurig.

Door zijn zeldzaamheid herbergt deze kleurslag praktisch geen fokkers en fokdieren. Het standaardniveau bij leverkleurige witlappen is daarom laag.