Saksische schildduif

Saksische schildduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische schildduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische schildduif Zwart Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische schildduif Zwart Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Zwart Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Zwart Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Rood Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Rood Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeband
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Rood Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Rood Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeband
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Rood Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeschubd
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Rood Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Rood Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Geel Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Geel Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeband
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Geel Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeschubd
 • Plaats: Dortmund 2011
Saksische schildduif Geel Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeschubd
 • Plaats: Dortmund 2011
Saksische schildduif Geel Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Geel Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeschubd
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Geel Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Geel Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Blauw Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeband
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Turnhout 2004
Saksische schildduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Dortmund 2011
Saksische schildduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: Dortmund 2011
Saksische schildduif Blauwzilver Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauwzilver Witgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Saksische schildduif Blauwzilver Witgeband
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauwzilver Witgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische schildduif Blauwzilver Wit Geschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauwzilver Wit Geschubd
 • Plaats: Erfurt 2008
Saksische schildduif Blauwzilver Wit Geschubd
 • Ras: Saksische schildduif
 • Kleurslag: Blauwzilver Wit Geschubd
 • Plaats: Erfurt 2008