Zuid-Duitse schildduif

Zuid-Duitse schildduif Zwart
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Rood
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse schildduif Geel
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse schildduif Geel
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse schildduif Geel
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Blauw Ongeband
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse schildduif Blauw Ongeband
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Blauw zwartgeband
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Roodzilver
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Roodzilver
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Geelzilver
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Geelzilver
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Blauw Rozegeschubd
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Blauw Rozegeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse schildduif Blauw Witgeschubd
 • Ras: Zuid-Duitse schildduif
 • Kleurslag: Blauw Witgeschubd
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund