Zuid-Duitse blasse

Zuid-Duitse blasse Zwart
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Zwart Witgeband
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Zwart Witgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Rood
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Rood
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Rood
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Geel
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse blasse Geel
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse blasse Blauw Ongeband
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse blasse Blauw Ongeband
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Zuid-Duitse blasse Blauwzilver Ongeband
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Blauwzilver Ongeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Zuid-Duitse blasse Blauwzilver Gekrast
 • Ras: Zuid-Duitse blasse
 • Kleurslag: Blauwzilver Gekrast
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund