Raadsheer

Raadsheer Zwart
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Affligem
Raadsheer Zwart
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Wit
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Metz 2009
Raadsheer Wit
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Erfurt 2008
Raadsheer Wit
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Zwart
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Metz 2009
Raadsheer Rood
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Rood
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Geel
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Geel
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Geel
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Geel
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Aszilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Aszilver
 • Plaats: Metz 2009
Raadsheer Aszilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Aszilver
 • Plaats: Metz 2009
Raadsheer Blauw zwartgeband
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Blauwzilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Blauwzilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Roodzilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Roodzilver
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Geelzilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geelzilver
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Raadsheer Geelzilver
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geelzilver
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Zwart Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Zwart Lichtgetijgerd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood Lichtgetijgerd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood Lichtgetijgerd
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Raadsheer Rood Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Rood Lichtgetijgerd
 • Plaats: Metz 2009
Raadsheer Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Affligem
Raadsheer Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Frankfurt 2010
Raadsheer Blauw Lichtgetijgerd
 • Ras: Raadsheer
 • Kleurslag: Blauw Lichtgetijgerd
 • Plaats: Metz 2009