Oud-Hollandse Kapucijn

Oud-Hollandse kapucijn Zwart Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Gemonnikt
 • Plaats: Erfurt 2008
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: Hasselt 2004
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: Hasselt 2004
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: Avicultura
Oud-Hollandse kapucijn Rood Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Gemonnikt
 • Plaats: VDT 2010 Erfurt
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: VDT 2010 Erfurt
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: VDT 2010 Erfurt
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: Avicultura
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: Erfurt 2008
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: Hasselt 2004
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
 • Plaats: Hasselt 2004
Oud-Hollandse kapucijn Geel Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Gemonnikt
Oud-Hollandse kapucijn Blauw Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Blauw Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Blauw Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Blauw Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Blauw Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Blauw Gemonnikt
 • Plaats: VDT 2010 Erfurt
Oud-Hollandse kapucijn Blauwzilver
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Blauwzilver
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Roodzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Roodzilver Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Roodzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Roodzilver Gemonnikt
 • Plaats: Avicultura
Oud-Hollandse kapucijn Geelzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geelzilver Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Geelzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geelzilver Gemonnikt
 • Plaats: Avicultura
Oud-Hollandse kapucijn Geelzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geelzilver Gemonnikt
 • Plaats: Erfurt 2008
Oud-Hollandse kapucijn Geelzilver Gemonnikt
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geelzilver Gemonnikt
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Wit
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Wit
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Lichtgetijgerd
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Lichtgetijgerd
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Zwart Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Zwart Lichtgetijgerd
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Oud-Hollandse kapucijn Rood Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Lichtgetijgerd
 • Plaats: Erfurt 2008
Oud-Hollandse kapucijn Rood Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Rood Lichtgetijgerd
 • Plaats: Affligem
Oud-Hollandse kapucijn Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Erfurt 2008
Oud-Hollandse kapucijn Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Affligem
Oud-Hollandse kapucijn Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Avicultura
Oud-Hollandse kapucijn Geel Lichtgetijgerd
 • Ras: Oud-Hollandse kapucijn
 • Kleurslag: Geel Lichtgetijgerd
 • Plaats: Loon op Zand 2004