Maltezer Kipduif

Maltezer Kipduif Wit
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Erfurt 2008
Maltezer Kipduif Wit
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Maltezer Kipduif Wit
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Rood
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Maltezer Kipduif Geel
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Avicultura
Maltezer Kipduif Geel
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Maltezer Kipduif Geel
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Geel
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Geel
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Maltezer Kipduif Zwart
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Zwart
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Zwart
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Zwart
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Maltezer Kipduif Bruin
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Europashow 2006 Leipzig
Maltezer Kipduif Bruinzilver
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: Erfurt 2008
Maltezer Kipduif Bruinzilver
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Maltezer Kipduif Blauw zwartgeband
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Loon op Zand 2004
Maltezer Kipduif Blauw zwartgeband
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Maltezer Kipduif Blauw zwartgeband
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Blauw zwartgeband
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Erfurt 2008
Maltezer Kipduif Blauw Gekrast
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Blauw Gekrast
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Maltezer Kipduif Zwart Getijgerd
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart Getijgerd
 • Plaats: Erfurt 2008
Maltezer Kipduif Zwart Lichtgetijgerd
 • Ras: Maltezer Kipduif
 • Kleurslag: Zwart Lichtgetijgerd
 • Plaats: Erfurt 2008