Gentse kropper De roeken


Roeken zijn éénkleurige vogels zonder tekening. Ze zijn daarom niet minder fraai. De witroeken buiten beschouwing gelaten, komen zij maar sporadisch voor. Je treft ze aan met effen, gebande of geschelpte vleugelschilden. Bij de geschelpten kan men 3 variëteiten onderscheiden nl. licht geschelpt, regelmatig geschelpt en donker geschelpt.

Het gebrek aan goede fokdieren brengt met zich mee dat de roeken op de achtergrond zijn verzeild. Van alle roeken zijn enkel de witroeken populair.

Doordat bij roeken de factor ‘tekening’ wordt uitgeschakeld lijkt het eenvoudiger om roeken te fokken tenminste als er voldoende aanbod voor handen is. Waar dit het geval is (zoals bij de witroeken) ligt het standaardniveau hoog.

Het koppelen van roeken van verschillende kleurslagen onderling (bv. blauwroek x witroek of blauwroek x geelzilverroek) is een zeer boeiende onderneming die steeds weer verrassende resultaten met zich meebrengt.