Florentiner

Florentiner Zwart
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Zwart
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Zwart
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Rood
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Rood
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Rood
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Geel
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Europoashow 2006 Leipzig
Florentiner Geel
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Geel
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Blauw Ongeband
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Blauw Ongeband
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Blauw Ongeband
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Strawberry
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Strawberry
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Blauw zwartgeband
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Florentiner Blauw Gekrast
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Roodzilver
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Roodzilver
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Roodzilver Gekrast
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Roodzilver Gekrast
 • Plaats: Metz 2009
Florentiner Roodzilver Gekrast
 • Ras: Florentiner
 • Kleurslag: Roodzilver Gekrast
 • Plaats: Metz 2009