Deense svaber

Deense svaber Zwart
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Deense svaber Zwart
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Deense svaber Blauw zwartgeband
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Deense svaber Blauw zwartgeband
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: VDT 2008 Dortmund
Deense svaber Geel
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Geel
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Geel
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Rood
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Blauw zwartgeband
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Bruinzilver
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: JDD Frans Van Mol
Deense svaber Bruinzilver
 • Ras: Deense svaber
 • Kleurslag: Bruinzilver
 • Plaats: JDD Frans Van Mol