Carrier

Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Avicultura
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Avicultura
Carrier Zwart
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart
 • Plaats: Erfurt 2008
Carrier Zwart Bont
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Zwart Bont
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Wit
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Wit
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Wit
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Wit
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Wit
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Wit
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Blauw zwartgeband
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauw zwartgeband
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Blauw Bont
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauw Bont
 • Plaats: Avicultura
Carrier Blauw Bont
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauw Bont
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Blauw Gekrast
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: Erfurt 2008
Carrier Blauw Gekrast
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauw Gekrast
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Blauwzilver
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: Metz 2009
Carrier Blauwzilver
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Blauwzilver
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Rood
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Rood
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Rood
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Rood Bont
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Rood Bont
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Rood Bont
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Rood Bont
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Geel
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Geel
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Geel
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Bruin
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Avicultura
Carrier Bruin
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Loop op Zand 2004
Carrier Bruin
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: VDT 2004 Sinsheim
Carrier Bruin
 • Ras: Carrier
 • Kleurslag: Bruin
 • Plaats: Metz 2009