Barb Anglais

Barb Anglais Blanc
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Blanc
 • Lieu: Erfurt 2008
Barb Anglais Noir
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Noir
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Noir
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Noir
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Noir
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Noir
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Noir
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Noir
 • Lieu: Erfurt 2008
Barb Anglais Rouge
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Rouge
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Rouge
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Rouge
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Rouge
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Rouge
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: Erfurt 2008
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: Europashow 2006 Leipzig
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Bleu barré noir
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Bleu barré noir
 • Lieu: Loon op Zand 2004
Barb Anglais Brun
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Brun
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim
Barb Anglais Jaune
 • Race: Barb Anglais
 • Couleur: Jaune
 • Lieu: VDT 2004 Sinsheim