Les six variétés:
Dominicaan Roek Witlap

Getijgerd Verhemelstaart Mismarked