Thuringian Spot

Thuringian Spot Black
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Black
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Spot Black
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Black
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Spot Black
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Black
 • Location: Turnhout
Thuringian Spot Red
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Red
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Spot Red
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Red
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Spot Red
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Red
 • Location: Turnhout
Thuringian Spot Yellow
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Yellow
 • Location: VDT 2008 Dortmund
Thuringian Spot Yellow
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Yellow
 • Location: Erfurt 2008
Thuringian Spot Blue with Black Bars
 • Race: Thuringian Spot
 • Color: Blue with Black Bars
 • Location: VDT 2008 Dortmund