Pfautaube

Pfautaube Schwarz
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Schwarz
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Schwarz
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Schwarz
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Weiss
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Weiss
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Weiss
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Weiss
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Rot
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Rot
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelb
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelb
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelb
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelb
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelb
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelb
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Andalusierfarbig
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Andalusierfarbig
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Andalusierfarbig
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Andalusierfarbig
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Blaufahl
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Blaufahl
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Blaufahl
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Blaufahl
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelbfahl
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelbfahl
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelbfahl
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelbfahl
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube Gelbfahl
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Gelbfahl
 • Ort: Avicultura
Pfautaube Blau Gehämmert
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Blau Gehämmert
 • Ort: Avicultura
Pfautaube Blau Gehämmert
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Blau Gehämmert
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Avicultura
Pfautaube Schwarzschildig
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Schwarzschildig
 • Ort: Avicultura
Pfautaube Schwarzschildig
 • Rasse: Pfautaube
 • Farbe: Schwarzschildig
 • Ort: Avicultura
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Frankfurt 2010
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Frankfurt 2010
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Frankfurt 2010
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008
Pfautaube
 • Rasse: Pfautaube
 • Ort: Erfurt 2008