Nürnberger Lerche

Nürnberger Lerche Gelercht
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Gelercht
 • Ort: Erfurt 2008
Nürnberger Lerche Gelercht
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Gelercht
 • Ort: Loon op Zand 2004
Nürnberger Lerche Gelercht
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Gelercht
 • Ort: Loon op Zand 2004
Nürnberger Lerche Gelercht
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Gelercht
 • Ort: Loon op Zand 2004
Nürnberger Lerche Mit binden
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Mit binden
 • Ort: Erfurt 2008
Nürnberger Lerche Mit binden
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: Mit binden
 • Ort: VDT 2008 Dortmund
Nürnberger Lerche ohne binden
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: ohne binden
 • Ort: Erfurt 2008
Nürnberger Lerche ohne binden
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: ohne binden
 • Ort: Loon op Zand 2004
Nürnberger Lerche ohne binden
 • Rasse: Nürnberger Lerche
 • Farbe: ohne binden
 • Ort: Loon op Zand 2004