Gentse kropper Roodzilverroek gekrast

Is een minder populaire en zeer zeldzame kleurslag. De kleur varieert van een blauwachtige tot zilverachtige roomkleur met in de hals en op een deel van de ballon een roodvioletachtige glans. De banden en schelptekening (licht, regelmatig of donker) op het vleugelschild zijn steenrood van kleur. De ogen zijn driekleurig met grijze oogranden. De bek en nagels zijn donker hoornkleurig.

Door zijn zeldzaamheid herbergt deze kleurslag anno 2003 praktisch geen fokkers en fokdieren. Het standaardniveau is laag.

  • Vleugelschild van een zandvaal- of roodzilverroek geschelpt.
  • Eigenaar: Gerrit Crommen
 Roodzilver Gekrast
  • Kleurslag: Roodzilver Gekrast
  • Geslacht: Man
  • Eigenaar: Gerrit Crommen