De Pajottenlanders: Affligem 2001

Ort: Affligem.
 Weiss
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Mann Jung
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Weiss
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Weiss
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Weiss
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Weiss
 • Farbe: Weiss
 • Geschlecht: Mann Alt
 • Punkte: 96p
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Besitzer: Gerrit Crommen
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Besitzer: Etiénne Devos
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Besitzer: Etiénne Devos
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Besitzer: Etiénne Devos
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Alt
 • Besitzer: Etiénne Devos
 Schwarz Dominikaner
 • Farbe: Schwarz Dominikaner
 • Geschlecht: Frau Jung
 • Besitzer: Gerrit Crommen